All posts by sulka

Dexcom G6 with Eakin tape

Are you getting terrible rash from Dexcom G6 tape? Looks like Dexcom keeps changing the chemicals on the sensor tape adhesive and wants to use cheaper, more sticky resins to reduce replacements due to tape not sticking the 10 days, leading to allergic reactions for many users. Back in the day of G4, Dexcom was the leading star in this space and known as the sensor that didn’t cause allergies, but those days are gone and Facebook is full of people asking for advice.

We had terrible issues with the rash and I tried all the solutions that were recommended on Facebook, but nothing worked. So I googled around for medical tapes that’d isolate the sensor tape and found a product that works for us. This is is the Eakin Surround skin protector (product code 839011 for Eakin). It’s a 98 patch, which you can cut to three parts, so you get tape to cover three G6 sensors. The the Eakin tape between the skin and the G6 adhesive, we’re getting zero skin irritation, and the Eakin easily sticks for 10 days when used with Dexcom’s Overwatch tape – which doesn’t cause any skin issues. The end result looks like the photo below.

Step 1

Cut a 98mm Eakin Surround patch to three equally sized parts and cut a small hole to the center of one of the pieces. I’m using the small blade and the scissors of a Swiss army knife and for this. An X-Acto will work great as well! Cutting the Eakin is easier when you do this from the side with the protective tape.

Step 2

Using small sharp scissors, cut off the edges of the G6 tape. Make a note of the number on the sensor before cutting it to pieces!

Step 3

Take off the tape on the G6 and carefully apply the skin-colour side of the Eakin onto the sensor so the hole you cut into the Eakin aligns with the G6 center hole.

Step 4

Trim off the edges of the tape. If any of the G6 tape is visible and comes to outside of the Eakin tape, trim that off.

Step 5

Take off the Eakin tape and apply the sensor as normal. Put the Dexcom Overpatch tape on top. Done!

G6 application angle

We also struggled with how long the G6 lasted when we started using the G6. Each sensor seemed to break at 5 or 6 days of use. I thought about what might be causing this, and came to the conclusion the issue had to do with our kid being quite slim, so the sensor wire was penetrating so deep into the tissue under the skin that this was causing something unexpected to happen with the sensor. Maybe the faster metabolism of the muscle tissue wearing the sensor out?

The fix for that was simple, and it works. Instead of just pressing the sensor on skin and applying it, do the following – with your other hand, squeeze some the tissue you’re applying the sensor to into a bump. Then tilt the applicator a little, so the needed inside the applicator points at the bump you’ve raised, rather directly into the arm/stomach, so the needle penetrates tissue closer to the surface of the skin. With this tilt, we’re consistently getting 10 days of sensor usage.

Elämää keinohaiman kanssa

Keinohaima kuulostaa aika hurjalta ajatukselta. Onko kyseessä ihmisen sisälle asennettava laite? Onneksi totuus on yksinkertaisempaa – kyseessä on pieni tietokone joka seuraa tyypin 1 diabeetikon verensokeria käyttämällä kudossokerisensoria ja joka sitten joko lisää tai vähentää insuliinin annostelua automaattisesti havaitessaan että sokerit on joko menossa liian ylös tai laskemassa vaarallisen alas. Kudossokerimittarit tekevät yleensä mittauksen 5 minuutin välein, joten keinohaima tekee näin vuorokaudessa yhteensä 288 hoitopäätöstä potilaan puolesta.

Tässä piileekin syy siihen, miksi keinohaima toimii hyvin: koska järjestelmä tekee hoitopäätöksen hyvin tiheästi, tarvitsee sen tehdä vain pieniä päätöksiä. Ihmisen tehdessä hoitopäätöstä muutaman tunnin välein ollaan usein tilanteessa, jossa sokerit ovat aivan liian korkealla tai matalalla. Keinohaima sen sijaan huomaa nousevat sokerit jo ennen kuin tilanne pääsee pahaksi ja alkaa täten korjaamaan tilannetta jo nousun alusta, jolloin kokonaisuudessaan korjaamiseen tarvittavan insuliinin määrä jää pienemmäksi. Lisäksi annostelun virhemarginaali jää pieneksi: korkeaa sokeria hoitaessa ihminen hermostuu helposti eikä jaksa annostella insuliinia tarkasti ottaen huomioon jokaista annokseen liittyvä asiaa, jolloin annos on suurella todennäköisyydellä joko liian suuri tai pieni. Keinohaima taas jaksaa väsymättä ottaa jokaista päästöstä tehdessään huomioon jokaisen asian jota sille on opetettu eli tehdä juuri sen mihin tietokoneet ovat hyviä: tylsien toistuvien päätösten tekemisen.

Keinohaiman toiminta

Keinohaimajärjestelmä koostuu monesta osasta: insuliinipumpusta joka annostelee insuliinin, verensokerisensorista, sensorin vastaanottimesta, keinohaima-tietokoneesta ja verensokerimittarista jolla sensoria kalibroidaan tarpeen mukaan. Näistä sensorin vastaanotin ja keinohaiman logiikkaa ohjaava tietokone voivat olla osa insuliinipumppua.

Jotta voi ymmärtää täysin miten keinohaima toimii, pitää tuntea insuliinipumppujen perusperiaate. Perinteisessä 1-tyypin diabeteksen pistoshoidossa potilas annostelee tyypillisesti itselleen kahta erilaista insuliinia: pitkäkestoista insuliinia jonka vaikutus on 12 tuntia (eli sitä pistetään aamulla ja illalla sopiva määrä), sekä nopeavaikutteista insuliinia jota taas annostellaan syödessä sopiva määrä suhteessa syödyn ruoan hiilihydraattimäärään. Insuliinipumpuissa taas on vain nopeavaikutteista insuliinia – pumppu annostelee jatkuvasti potilaalle pitkäkestoisen insuliinin korvaavaa ns perusannosta (eli basaalia) jonka lisäksi syödessä pumpulla annostellaan pistoshoitoa vastaavasti ns bolus eli ruokailu/korjausannos. Pumppu on kiinni potilaassa letkulla jonka toisessa päässä on ihon alle kiinnitetty kanyyli.

Keinohaimoja ollaan kehittämässä monenlaisia. Nykyisin (syksyllä 2016) on jo myynnissä pumppuja joissa on jo osa keinohaiman ominaisuuksista.  MedTronicin hieno 640G osaa sensorin kanssa havaita jos sokerit ovat laskemassa vaarallisen matalalle ja pysäyttää tarvittaessa perusinsuliinin annostelun kunnes verensokeri on taas noussut turvalliselle tasolle. Tämä on siis mahdollista, koska nopeavaikutteisen insuliinin vaikutus häviää melko nopeasti, joten lopettamalla insuliinin annostus tilapäisesti voidaan vaikuttaa aktiivisen insuliinin (IOB, Insulin On Board) määrään melko nopeasti.

Tämän ja muidenkin järjestelmien isoin heikkous liittyykin toisaalta juuri tähän nopeuteen – nykyiset nopeimmat insuliinit vaikuttavat tehokkaimmin vasta noin tunti annostelun jälkeen (Fiasp noin 55 ja muut pikainsuliinit 75 minuutin päästä annostuksesta) ja toisaalta hoidettavan aineenvaihdunnasta riippuen insuliinin vaikutus kestää noin 4-6 tuntia. Näin ollen vaikka pumppu lopettaisikin insuliinin annostelun tilapäisesti, jatkaa jo potilaalle annosteltu insuliini vaikuttamistaan, jolloin verensokerin tippuessa rajusti keinohaima ei kerkeä täysin kumota tiputusta. Uudet nopeat Fiaspin kaltaiset insuliinit lisäävät tässä mielessä keinohaimojen turvallisuutta, koska nopeasti vaikuttavan insuliinin annostuksen lopettaminen myös johtaa nopeammin tilanteeseen, jossa insuliinia ei ole enää vaikutushuipussa. Tähän ongelmaan ollaankin kehittämässä ratkaisuna keinohaimoja joissa on kaksi hormonia: insuliini ja glukagoni, jolla sokeria voidaan tarvittaessa nostaa nopeasti. Tässä ratkaisussa ongelmana on toistaiseksi ollut, että glukagonista ei osata valmistaa pumpussa säilyvää versiota, joten vaikka keinohaimatekniikka itse toimiikin jo, hormonin puute estää tämän ratkaisun käytön toistaiseksi. Myös insuliinissa on keinohaiman kannalta ongelmana suhteellisen hidas vaikutusaika – jos insuliini saadaan vaikuttamaan nykyistä nopeammin, voidaan järjestelmät saada nykyistä luotettavammiksi, koska keinohaiman algoritmin tarvitsee ennustaa lyhyemmän aikaa tulevaisuutta annostelua varten.

Nightscout-näkymä: keinohaiman säätelemä perusinsuliini sinisellä käyrällä

Keinohaimat tulevat

Hyviä uutisia! Vaikka markkinoilla ei juuri tätä kirjoittaessa olekaan ainuttakaan keinohaimaa, FDA eli USAn lääkemarkkinoita valvova viranomainen antoi viime vuonna MedTronicille luvan tuoda MiniMed 670G keinohaiman markkinoille. MiniMed 670G on ensimmäisen sukupolven “hybridi suljetun kierron järjestelmä”: pumpussa on vain insuliini, se korjaa sokereita sekä matalia ylös että korkeita alaspäin mutta vaatii edelleen, että potilas syöttää syödessään pumpulle syömänsä hiilihydraatit ja samalla bolustaa ruoka-annoksen tarvitseman ateriainsuliinin. Koska kyseessä on ensimmäisen sukupolven järjestelmä eikä MedTronicilla on näin ole ollut vielä suurta määrää käytännön tietoa 670Gn toiminnasta, on pumpun alin tavoiteverensokeri vielä asetettu hieman konservatiivisesti 120 mg/dl eli noin 6.5 mmol/l tasolle. Järjestelmä siis pyrkii annostelemaan insuliinia niin, että sokeri on mahdollisimman lähellä tätä tavoitesokeria.

670Gn tulosta Suomeen ei vielä tiedetä ja MedTronic sanoikin että hyväksyntä tapahtui 6kk nopeammin kuin olivat olettaneet, joten heillä kestää yli 6 kuukautta että tuote saadaan myyntiin edes USAssa. Euroopassa myyntiä varten tuote tarvitsee vielä CE-merkinnän, jonka saamiseksi taas vaaditaan lisätutkimuksia.

Tee-se-itse keinohaima, mikä se on?

Jotain vuosia sitten usea diabeetikko kyllästyi odottamaan, että kaupalliset toimijat tarjoavat diabeetikoille heidän kaipaamiaan ratkaisuja. Usea kaupallinen toimija oli kertonut kehittävänsä erilaisia sensorointiratkaisuja ja keinohaimaa, mutta näytti että kaikki nämä projektit venyivät ja venyivät, eikä mitään konkreettista ollut tapahtumassa syystä tai toisesta. Yhdysvalloissa tästä kyllästyneiden diabeetikoiden ryhmästä muodostui kokonainen liike, joka otti tunnuslauseekseen #wearenotwaiting eli “emme odota enää”. Ensimmäinen lopputulema tästä kyllästymisestä oli Nightscout, eli järjestelmä jonka avulla kudossokerisensorin tiedon voi siirtää pilveen, josta kuka tahansa haluttu henkilö voi seurata tietoa, eli vaikkapa vanhempi voi tarkkailla ja tukea lastaan joka on koulussa tai kaverin luona yökylässä. Nightscoutista voi lukea lisää vaikka täältä.

Muutama diabeetikko halusi kuitenkin mennä pidemmälle. Dana Lewis ja Scott Leibrand miettivät aluksi Nightscoutin tapaan, miten he voisivat herättää itsensä jos Danan verensokerit laskivat yöaikaan liian alas, mutta huomasivat nopeasti, että työkalun kehittäminen, joka antoi suosituksia insuliiniannosteluun ja ennusti verensokerin muutoksia, oli yllättävän helppo projekti. Näin syntyi DIYPS eli “tee se itse haimajärjestelmä” joka aluksi vain kertoi Danalle mitä tehdä – kaikki annosteluun tehtävät toiminnot naputeltiin pumppuun itse.

Hieman aiemmin Ben West, itsekin diabeetikko, oli huomannut että hän kykeni selvittämään miten MedTronicin insuliinipumppuja pystyi ohjaamaan käyttäen MedTronicin omaa CareLink-USB ohjaintikkua. Syntyi Decocare – ohjelmistopaketti pumpun ohjaamiseen. Dana ja Scott laskivat yhteen 1+1, ottivat kehittämänsä DIYPS-algoritmin ja alkoivat ohjaamaan Danan insuliinipumppua automaattisesti. Hyvin nopeasti selvisi, että järjestelmä toimi luotettavasti ja paransi hiukeasti Danan hoitotuloksia. Alkoi kuumeinen pohdinta, miten järjestelmää voisi jakaa muillekin potilaille heidän auttamisekseen.

OpenAPS

Syntyi OpenAPS. Aivan ensimmäinen OpenAPSin piirissä tehty työ, ennen kuin riviäkään koodia oli kirjoitettu, oli määritellä miten järjestelmästä saadaan turvallinen. Yksinkertaistettuna homma toimii näin:

 • OpenAPS ei koskaan anna käyttäjälleen boluksia, jolloin ei ole mahdollista että järjestelmä annostelee päällekäisiä insuliiniannoksia
 • OpenAPS:n antama suurin määrä basaali-insuliinia on hyvin rajattu, eli järjestelmällä ei voida korvata boluksia ja siten annostella suuria määriä insuliinia
 • OpenAPS:n säätämät basaalimuutokset kestävät 30 minuuttia ja lasketaan niin, että tänä aikana ei koskaan anneta vaarallista määrä insuliinia
 • Järjestelmä olettaa, että se saattaa lakata toimimasta milloin tahansa, jolloin hoito palautuu tavalliseksi pumppuhoidoksi: viimeisen tilapäisen basaalin loputtua potilas toimii kuin järjestelmää ei olisi käytössä
 • Järjestelmä kertoo jatkuvasti käyttäjälleen täsmälleen mitä päätöksiä se on tehnyt ja miksi
 • Järjestelmä ei tarvitse käyttäjältä erillistä tietoa, vaan hyväksikäyttää pumpun ja sensorin dataa, jolloin potilasta ei kuormiteta uudella tietotarpeella

Täsmällinen suunnitelma löytyy täältä.

Systeemissä oli tämän lisäksi vielä yksi ongelma: koska sitä ei oltu testattu suurella määrällä ihmisiä tarkoissa olosuhteissa, ei voitu tietää miten se toimii joka tilanteessa ja eri potilailla. Kaupalliset diabeteksen hoitotuotteet testataan erittäin huolellisesti, joten miten tuoda OpenAPS ihmisille ilman tätä testaamista? Ratkaisu oli yksinkertainen: sen sijaan että tehdään valmis keinohaima, tehdään sarja työkaluja joiden avulla ihminen joka tietää mitä tekee ja joka jaksaa tutustua algoritmin toimintaan, voi tehdä itselleen oman keinohaimansa. Syntyi OpenAPS ja oref0 sekä sarja muita työkaluja, joiden avulla asiaan perehtynyt diabeetikko voi rakentaa oman keinohaimansa. Näistä OpenAPS on ympäristö joka avulla voidaan määrittää miten saatavilla oleva raakatieto (kuten bolukset ja basaali-insuliini) voidaan muuntaa toiseen muotoon (kuten tämänhetkiseksi aktiivisen insuliinin määräksi) ja oref0 (openaps reference implementation 0) on ensimmäinen käytännön toteutus suunnitellusta turvallisesta algoritmista. Käytännössä kaikki OpenAPS käyttäjät ovat siis itse toteuttaneet itse itselleen oman järjestelmänsä.

OpenAPS komponentit: Raspberry Pi, Dexcom vastaanotin, CareLink tikku, insuliinipumppu ja Pebble-kello

OpenAPS alkuperäiset komponentit: Raspberry Pi, Dexcom vastaanotin, CareLink tikku, insuliinipumppu ja Pebble-kello

Ensimmäiset OpenAPS versiot olivat kömpelöitä, kuten kuvattuna yllä. Laitteisto oli iso ja vei paljon virtaa. Itselleen keinohaiman rakentaneiden määrä alkoi kuitenkin kasvaa ja mukaan tuli ihmisiä joilla oli asiantuntemusta myös muista laitteista. Nopeasti suosituksi laitteeksi muodostui Intelin Edison, eli hyvin pienikokoinen ja todella vähän virtaa kuluttava Linux-tietokone. Samalla Nightscoutia kehitettiin eteenpäin niin, että se voi helposti visualisoida mitä keinohaima tekee: basaalikäyrän sekä aktiivisen insuliinin ja haiman tekemät päätökset.

Intel Edisonia käyttävä OpenAPS-kainohaima
Intel Edisonia käyttävä OpenAPS-kainohaima. Koko pienenee!

OpenAPS toiminta

Kuten kuvattuna yllä, keinohaima käyttää kaiken saatavilla olevan tiedon insuliiniannostelun säätämiseksi jotta potilaan verensokeri olisi mahdollisimman lähellä tavoitetta. OpenAPS tekee sen jotakuinkin näin, riippuen siitä miten kukin käyttäjä toteuttaa oman keinohaimansa:

 • Jokaisen kudossokerisensorinäytteen jälkeen (eli 288 kertaa vuorokaudessa), järjestelmä
 • Laskee täsmällisen aktiivisen insuliinin määrän, huomioon ottaen sekä boluset että basaalisäädön
 • Laskee miten paljon pumpulle on syötetty viimeaikoina hiilihydraattia
 • Hakee pumpusta potilaan herkkyys, basaali ym tiedot
 • Tekee analyysin siitä, miten verensokerin olisi pitänyt käyttäytyä suhteessa insuliiniin ja syötyihin hiilihydraatteihin ja säätää insuliiniherkkyttää joko herkemmäksi tai vähemmän herkäksi riippuen tuloksesta
 • Tekee analyysin siitä, miten verensokeri tulee käyttäytymään suhteessa aktiiviseen hiilihydraattiin, insuliiniin ja viimeaikaiseen verensokeritrendiin

Jos järjestelmä toteaa, että insuliinia on liikaa, vähentää se basaalia (ja laittaa sen alimmillaan nollaan, Veo ja 640G pumpun tapaan) tai jos näyttäisi että sokerit ovat korkealla, lisää järjestelmä basaalin määrää vastaamaan insuliinitarvetta. Ja koska tämä päätös tehdään hyvin usein, ovat päätökset yleensä pieniä. Sen sijaan, että potilas itse tarkistaisi tilanteen parin tunnin välein, jolloin sokerit voivat jo olla hyvin korkealla tai matalalla, huomaa OpenAPS muutokset jo alkuvaiheessa ja alkaa korjaamaan sokeria kun se on vaikkapa puoli yksikköä korkeammalla kuin tavoite. Tällöin päätöksenteon absoluuttinen virhe pysyy hyvin pienenä ja jos sokeri kääntyykin taas laskuun seuraavalla mittauksella 5 minuuttia myöhemmin, korjaa OpenAPS tämän antamalla seuraavan viiden minuutin ajan vähemmän basaalia.

Päätöksen teon jälkeen järjestelmä ohjelmoi insuliinipumppuun 30 minuutin tilapäisen basaalin ja raportoi tekemisestään Nightscoutiin, josta sen toimintaa voi sitten seurata vaikka Pebble-kellolla.

OpenAPS on siis toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin 670G – potilas syöttää edelleenkin itse pumppuun hiilihydraatit annoslaskurilla ja valitsee insuliinin annostelun, jonka jälkeen järjestelmä tasoittelee sokereita basaalia säätämällä.

Projektien määrä kasvaa…

OpenAPSn tultua ihmisten tietoisuuteen, avoimien keinohaimajärjestelmien määrä alkoi heti kasvaa. Nate Racklyeft alkoi kehittää iOS-laittelle Loop-keinohaimaa käyttäen Pete Schwambin radiojärjestelmää ja Gustavo M kehitti vaihtoehtoisen SimPancreas-järjestelmän. Android-puhelimille on saatavilla DanaR ja Accu-Check pumppujen kanssa toimiva AndroidAPS.

Elämä keinohaiman kanssa

No millaista se elämä on keinohaiman kanssa? Meillä on tätä kirjoittaessa ollut järjestelmä käytössä noin 2 vuoden ajan, 4-7 vuotiaan hoidossa. Parhaimmillaan tulokset on tätä:

Hyvä viikko keinohaiman kanssa - 93% sokereista tavoitealueella ja vain muutama lukema alle 3.9 mmol/l
Hyvä viikko keinohaiman kanssa – 93% sokereista tavoitealueella ja vain muutama lukema alle 3.9 mmol/l

Eli hyvin vähän hypoja vaikka sokerit on hyvällä tasolla. Meillä viimeisen kuuden kuukauden keskiarvo on >90% sokereista tavoitetasolla ja alle 1% hypoalueella. Toisaalta – kasvuikäinen on kasvuikäinen ja vaikkapa flunssavirus voi aiheuttaa sokereihin pahoja heittelyitä. Hypot ja korkeat sokerit on siis tämänkin systeemin kanssa arkipäivää, vaikka yleensä korkealla sokerilla ei mennä niin korkealle kuin aiemmin ja matalat on vähemmän matalia. Käytännön isoimmat jutut lienevät:

 • HBa1c on pysynyt samana -> kasvavan lapsen hoitaminen on todella vaativaa on käytössä mikä tahansa systeemi eikä keinohaimakaan takaa että tämä paranee
 • Korjausboluksien määrä on vähentynyt selvästi. Ennen OpenAPSia saatoimme korjata sokereita itse jopa 7 kertaa päivällä ja 5 kertaa yöllä. Nyt korjaukset ovat vähentyneet lähes nollaan, sairasteluviikkoja lukuunottamatta.
 • Ym korjaustarpeen vähentyessä myös unen määrä on kasvanut – systeemi hoitaa yön, jolloin tarve herätä bolustamaan itse on vähentynyt hurjasti
 • Matalien sokerien määrä on vähentynyt ja korkeat ovat vähemmän korkeita, eli glukoosin variabiliteetti on parantunut. Tyypillisen 90 päivän jakson aikana vain noin 1% lukemista on alle 3.9 mmol/l, joka on pienelle lapselle erittäin hyvä tulos.
 • Pumpun säätöjä pitää edelleen tarkkailla ja siinä missä aikaa meni aiemmin lapsen hoitoon, menee sitä nyt helposti järjestelmän ylläpitoon / paranteluun
 • Nightscoutin kautta tapahtuvat etäseurannan tarve ei ole merkittävästi vähentynyt, koska tosiaan kyseessä on pieni lapsi. 7-vuotiaalla sokerit voivan vaihdella niin nopeasti että mikään systeemi ei kerkeä napata niitä kiinni joten käytännössä hoitotasapainon kannalta Nightscoutilla / sokerien etäseurannalla lienee suurempi merkitys lapsen kanssa, kuin keinohaimalla. Järjestelmän turvallisen toiminnan kannalta myös etäseuranta on ehdottomasti välttämätön osa kokonaisuutta.

Elämä on siis helpompaa keinohaiman kanssa, mutta kasvavan lapsen hoito on vaativaa vaikka tälläinen mahtava apuväline olisikin käytössä.

Isoin rajoittava tekijä keinohaimalle ei olekaan se tekniikka vaan insuliini: koska annosteltu insuliini vaikuttaa vasta tunnin kuluttua annostelusta, ei keinohaima kerkiä reagoida nouseviin sokereihin ajoissa. Ehkä tulevaisuudessa saamme nopeampia insuliineja käyttöön, jolloin keinohaiman arvo kasvaa hurjasti.

Innostuitko? Jatko-osassa on linkkejä keinohaimojen sivuille.

Avoimet Keinohaimat, mitä, missä?

Luitko jo jutun edellisen osan? Jos et, aloita sieltä.

Tärkeä Huomio

Avoimet keinohaimat eivät ole samalla tavalla testattuja tuotteita kuin kaupalliset ratkaisut, joten niitä ei voi mitenkään väittää aukottoman turvallisiksi. Avoimen järjestelmän käyttöönotto tulee siis tehdä täysin omalla vastuulla ja huomioida, että esimerkiksi insuliiniprofiilin oikeellisuus on kriittistä keinohaiman oikean toiminnan kannalta (aivan kuin pumppuhoidossakin). Jos haluat kaupallisesti testattuja ja sitä kautta oikein toimiviksi havaittuja laitteita, älä ala käyttämään avoimen lähdekoodin järjestelmää.

Haluaisin avoimen keinohaiman, mitä tarvitsen?

 • Glukoosisensorin. Käytännössä lähes kaikilla nyt “looppaavilla” on käytössä Dexcom G4 tai G5.
  • Joillain käytössä myös Libre (jolloin lisäksi tarvitaan Bluetooth moduli joka muuttaa Libren “täydeksi” sensoriksi). Vaikka Libren käyttö osana loopia on mahdollista, en ainakaan toistaiseksi suosittele Libreä sensoriksi, koska Libre on suunniteltu kalibroimattomaksi ratkaisuksi, eikä nykyisten ohjelmistojen kalibraatioprosessi ole välttämättä riittävän tarkka takaamana turvallista loopaamista.
 • Sensorin datan talteen nappaava ratkaisu
 • Insuliinipumppu
  • OpenAPS ja Loop toimivat MedTronicin 500 ja 700-sarjan insuliinipumpuilla joissa on eurooppalainen ohjelmistoversio 2.6A tai vanhempi – kysy vanhaa pumppua klinikalta, jos siellä olisi vielä tälläinen hyllyssä. Ohjelmistoversion voi tarkistaa pumpun ESC valikon lopusta.
  • Loopia varten tarvitaan Applen iOS puhelin, yleensä iPhone 6 tai uudempi, sekä RileyLink -radio joka osaa tulkita radiosignaalit pumpun ja puhelimen välillä sekä asentamiseen Mac -tietokone
  • AndroidAPS and OpenAPS tarvitsevat molemmat Android-puhelimen, ainakin nettiyhteyden tarjoamiseen Nightscoutia varten
  • Jutun julkaisuhetkellä OpenAPSn käyttöön paras yhdistelmä lienee Raspberry Pi Zero W mikrotietokone sekä sen Explorer HAT -radiomoduli. Moduli ei ihan vielä ole saatavilla, linkki tänne tulee heti kun komponentti tulee myyntiin.
  • Nightscout-asennuksen järjestelmän seuraamista varten
 • Aikaa, kärsivällisyyttä ja englannin kielen taitoa – kaikkien järjestelmien dokumentaatio on kirjoitettu englanniksi ja sen lukemisessa menee hieman aikaa vaikka kieltä osaisi hyvinkin. Itse ohjelmien asentaminenkin vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Ohjelmointitaidoista saattaa olla apua, mutta järjestelmän käyttö edellytä ei tätä taitoa. Hyvä tapa aloittaa homma on lukea paljon ja perehtyä kaikkiin kolmeen saatavilla olevaan järjestelmään.

Saatavilla olevat järjestelmät

(Huom kuvassa sensorien osalta vanhentunutta tietoa: Libre toimii nyt OpenAPSin ja AndroidAPSin kanssa, ja AndroidAPSin uudessa versiossa sama algoritmi kuin OpenAPSissa.)

OpenAPS-linkit

Algoritmin kuvaus / runsaasti tietoa projektista: https://openaps.org

Käyttäjädokumentaatio: https://openaps.readthedocs.io/en/latest/index.html

Algoritmin lähdekoodi: https://github.com/openaps/oref0

Loop-linkit

Käyttäjädokumentaatio: https://loopkit.github.io/loopdocs/

AndroidAPS-linkit

Käyttäjädokumentaatio: https://github.com/MilosKozak/AndroidAPS/wiki

Nightscout-linkit

Asennusohjeet, muuta: http://www.nightscout.info

640G uploader: https://github.com/pazaan/600SeriesAndroidUploader/wiki

xDrip Plus applikaatio: https://jamorham.github.io/#xdrip-plus

Libre Bluetooth-moduli (kannattaa käyttää xDripin kanssa) https://www.miaomiao.cool

Facebook-tukiryhmiä

Nightscout: https://www.facebook.com/groups/cgminthecloud/

Nightscout (suomeksi): https://www.facebook.com/groups/nightscoutsuomi/

Keinohaimaporukka: https://www.facebook.com/groups/156837081680509/

Kaikki keinohaimat: https://www.facebook.com/groups/TheLoopedGroup/

Gitter-chat tukiryhmiä

Nightscout https://gitter.im/nightscout/public

Loop:  https://gitter.im/LoopKit/Loop

OpenAPS: https://gitter.im/openaps/oref0

AndroidAPS: https://gitter.im/MilosKozak/AndroidAPS

Nightscout, rakas yövahtimme

Tässä on meidän nelivuotiaan tyypin 1 diabeetikon verensokerikäyrä, napattuna tietokoneeni ruudulta jokin aika ennen tämän jutun kirjoittamista. Ihmeellistä tässä on se, että tieto on siirtynyt tietokoneeseen lähes reaaliajassa, samalla kun mies oli lötköttelemässä sängyssä. Ja sama tieto näkyi myös matkapuhelimessa ja hyllyssä nököttävässä iPadissa.

Screen Shot 2015-01-29 at 20.28.26

Tiedon siirrossa meillä on käytössä Nightscout eli suomeksi Yövahti. Nightscout on pääosin yhdysvaltalaisten diabetikoiden itse kehittämä apuväline. Siis tee-se-itse projekti, diabeetikoiden diagnosointiväline jolla ensisijaisesti diabetesta sairastavien lasten vanhemmat voivat vähentää hoidon aiheuttamaa kuormaa.

Nightscoutin ajatus on osittain hieman samanlainen kuin suomalaisen Modzin. Järjestelmä toimii seuraavasti: potilaalla tulee olla käytössään Dexcomin tai MedTronicin kudossokeria mittaava sensori, jonha lisäksi pitää hankkia Android puhelin, joka kuuntelee sensorin tietoja ja lähettää ne verkkoon talteen tietokantaan. Potilaalla on tähän päälle käytössä verkkosivut jotka lukevat tietokannasta verensokerit ja julkaisevat tiedon helppolukuisena käyränä kuten yllä näkyy. Käyrää voi seurata millä tahansa laitteella jossa on webbiselain ja joka on kiinni Internetissä, oli potilas ja seuraaja ihan missä vain – lapsi tarhassa ja vanhempi töissä, tai vaikka lapsi koulussa ja vanhempi kaupoilla.

Miksi tämä sitten on niin mullistavaa? Meillä on kokemusta Nightscoutista noin kahden vuoden ajalta ja ainakin tälläsiä asioita on tullut vastaan:

 • Ymmärtämys ruokien vaikutuksesta sokeritasapainoon on kasvanut hurjasti, koska nyt verensokerikäyrät on nähtävissä koko ajan helposti. Aiemmin sensoroidessa käyrät oli hankalasti saatavissa vain Medtronicin insuliinipumpusta jonka näyttö on vielä aivan liian pieni, joten tietoa katsottiin yleensä vasta siinä vaiheessa kun mahdollisuudet ahaa-elämyksiin oli ohitse.
 • Meillä nukutaan nyt enemmän. Sensoroiva pumppu osaa toki piipittää tarvittaessa, mutta piipitys herätä luotettavasti. Nighscoutin taas voi sijoittaa kotonaan minne vaan, joten meillä on nyt sängyn vieressä iPad kaiuttimet kovalle säädettynä soittamassa liiankin tutuksi tullutta hälytysmelodiaa jos verensokerit nousee tai laskee liiaksi. Ja nukkumiseen vaikuttaa myös nyt se, että koska verensokerikäyrä on helposti saatavilla ja parin viimeisen päivän käyrän vertailu on todella helppoa, ollaan meilä nyt saatu sokerit tasapainoon kertaluokkaa aiempaa paremmin.
 • Sukulaisapu on todella paljon helpommin toteutettavissa, vaikka sukulaisten osaaminen ei olekaan parantunut oleellisesti verrattuna Nightscout-aikaan. Koska me nähdään miten verensokeri muuttuu, voidaan me soitella ohjeita jo ennen kun sokerit on joko laskenut tai noussut liiaksi. “Eerolla näyttäsi menevän kohta matalalle, voitteko antaa puoli desiä maitoa?” Eli pieni piipahtaminen kaupassa tai vaikka siskon vienti viulutunnille onnistuu melko helposti, siinä missä aiemmin tämä olisi tuottanut paljon stressiä kaikille osapuolille.
 • Automatkat, ulkoilut, kaupunkireissut ja muut, jossa hoitaminen on mahdollisesti hankalia, onkin nyt helppoa. Ei enää sokereiden mittailua tai pumpun esille kaivamista 20 asteen pakkasessa, vaan puhelimen vilkaisu. Automatka sukulaisille parin tunnin ajon päähän? Laitetaan puhelin handsfreehen ja katsotaan käyrästä pitääkö pysähtyä syömään eväitä.
 • Matalat ja korkeat sokerit ei tule koskaan yllätyksenä, vaikka onkin joskus hankala selittää. Tosin nyt selityksetkin on helpompi löytää, kun tieto on koko ajan näkyvillä. Näyttäisi että tällä hetkellä meidän hypot tulee lähes poikkeuksetta sen jälkeen kun pumpun kanyyli on mennyt huonoksi ja aiheuttanut korkeat sokerit. Tästä on helppo kysellä seuraavalla lääkäritapaamisella.
 • Pebble on aivan huippuvehje verensokerin seurantaan! Se, että lapsen sokerin näkee vilkaisemalla rannetta, mullistaa arkea vielä enemmän kuin älypuhelimessa näkyvä graafi. Jos tulee hetki jolloin pitäisi olla spontaani, voi vain kurkistaa rannetta ja tietää sekunnissa että pitääkö ottaa evästä ennen lähtöä. 🙂
 • Nightscoutin BWP-ominaisuudella eli Bolus Wizard Previewllä voi vähentää turhia hälyjä. Perinteisesti pumput ja Nightscout hälyttää pohjaten verensokeritasoon. BWP:n kanssa jos systeemiin syöttää bolukset (mitkä tapahtuu automaattisesti 640G:n kanssa!), osaa järjestelmä itse olla hälyttämättä jos seurattavalla lapsella on tarpeeksi insuliinia kattamaan vähän korkeat sokerit. BWP myös kertoo miten montaa hiilarigrammaa aktiivinen insuliini vastaa, eli jos ollaankin menossa yllättävästi alaspäin ruoan jälkeen, voi Nightscoutista käytä kurkkaamassa miten monta grammaa hiilaria todennäköisesti kannattaa antaa vielä korjauksena.
pebble-ns
Nightscout ja Pebble-kello: lapsi leikkii puistossa, vanhempi seuraa ilman että leikkiä tarvitsee keskeyttää

Mistäs sen Nightscoutin sitten saa ja paljon se maksaa? Hyvä uutinen on, että itse ohjelmisto ei maksa mitään. Kehittäjät ovat itse diabeetikoita ja diabeetikoiden sukulaisia, ja tällä ei ole tarkoitus tehdä rahaa. Laitteita tosin tarvitse ainakin seuraavasti:

 • Dexcom G4 tai MedTronic Veo + sensori
  • Android-puhelin jossa on USB OTG tuki, kuten Samsung Galaxy S3
  • tavallinen USB OTG -kaapeli
  • MedTronicia varten tarvitset myös CC1111 -USB tikun (vaikka täältä) sekä CC Debugger-ohjelmointipalikan (vaikka täältä)
 • Dexcom G5
  • Androidille saatava xDrip -applikaatio osaa nykyisin hakea G5-sensorin tiedot Bluetoothilla, jolloin kaapeleita ei tarvita. Lue lisätietoa täältä.
 • Medtronic 640G tai 670G pumppu + sensori
  • Nightscoutiin on nykyisin saatavilla tiedonlähetysmahdollisuus, joka osaa lähettää 640G-pumpusta sekä sensori- että hoitotiedot verkkoon. Tähän tarvitaan itse pumppu, OTG-yhteensopiva Android sekä OTG-kaapeli ja Contour Next Link 2.4G verensokerimittari. Lue ohjeet täältä.
  • Diabetespuodilla on 640G asennukseen hyvät suomenkieliset ohjeet, jossa myös apua Nightscoutin asentamiseen.
 • Freestyle Libre
  • Libren tiedot voi lukea myös NFC-yhteensopivalla Android-puhelimella, joka osaa lähettää tiedot Nightscoutiin. Eli hanki NFC-yhteensopiva Androidi ja katso ohjeet täältä.
  • Librestä saa myös “täyden CGMn” eli yhteyden Bluetoothilla puhelimeen, josta tiedot menee Nightscoutiin josta Libreä voi seurata etänä. Tähän tarvitaan xDrip Plus applikaatio ja bluetooth -moduli – ks alla.

Libre Bluetooth-modulit

 • MiaoMiaon Libre -moduli maksaa $199 ja sitä on kehuttu luotettavaksi sekä Bluetooth-yhteyden että laitteen kestävyyden osalta.
 • Suomessakin moni on tilannut BluCon Nightrider -modulin, mutta näyttäisi että tätä vaihtoehtoa ei kannata ostaa, koska laite rikkoutuu herkästi ja yritys ei vastaa asiakaspalveluposteihin.

Ohjelmisto

 • Sensoridatan siirto laitteesta Nightscoutiin vaatii, että käytössä on Android tai iOS puhelin, joka osaa jutella sensori kanssa.

Johdollisia ratkaisuja varten lisäksi kannattaa hankkia:

 • kaapeli joka lataa puhelinta samaan aikaan kun siinä on kiinni sensorin vastaanotin. AliExpress ilmeisesti myy nyt toimivaa Samsung-kaapelia täällä ja Valarm myy erittäin kallista mutta varmasti toimivaa Samsung-kaapelia täällä. Huomaa että AliExpress ja monet muut kaupat myyvät myös erittäin halpoja geneerisiä haaroitettuja OTG kaapeleita jotka eivät toimi, koska niistä puuttuu samanaikaisen lataamisen käynnistävä komponentti.
 • 3D-tulostettu kotelo joka suojelee puhelimen ja Dexcomin vastaanottimen USB-porttia ja/tai MedTronic vastaanotintikkua – puhelimen ja sensorin portti hajoaa helposti päivällä ilman suojia

Täydet asennusohjeet Dexcomia varten löytyy Nightscoutin verkkosivuilta.

MedTronicia varten asennus on hieman monimutkaisempi:

 • CC1111 tikku pitää ohjelmoida CC Debugger-palikalla ohjeiden avulla, jotka löytyy täältä – lue INSTALL.pdf
 • Android-puhelimen ohjelmisto asennetaan täältä, ks Medtronic_NigthScout_Manual.pdf
 • Muut osat järjestelmää (tietokanta, verkkosivut) taas asennetaan kuten Dexcom-järjestelmässä, ohjeet täällä

Systeemin laittaminen kasaan vaatii aikaa mutta todistetusti onnistuu myös ei-teknisiltä ihmisiltä, eli siitä vaan asentelemaan. 🙂

Suomenkieliset asennusohjeet

Löytyy täältä

Vähähiilihydraattinen muusi

Perunamuusi on ihanaa, mutta glykeemiseltä indeksiltään sangen korkea (eli nostaa sokerit nopeasti) ja sisältää paljon hiilihydraatteja, joten diabeetikon on vaikea syödä sitä niin että napa paukkuu. No, tähän on ratkaisu, tehdään vähähiilarista herkkumuusia. 🙂

Aineet

 • 50/50 suhteessa kurpitsaa ja kukkakaalia, yhteensä noin kilon verran
 • 50 grammaa voita
 • 100 grammaa raastettua kermajuustoa
 • teelusikallinen suolaa

Valmistus

 1. Pilko kukkakaali isoihin palasiin. Laita varsi mukaan, mutta ota lehtien vihreät osat pois.
 2. Keitä kukkakaalia noin 15 minuuttia, kunnes se on pehmentynyt.
 3. Leikkaa kurpitsa paloihin ja höyrytä se samalla kun kukkakaali kiehuu, kunnes kurpitsa pehmenee.
 4. Raasta keittämisen aikana juusto.
 5. Kun kukkakaali on pehmeää, kaada vesi pois.
 6. Kun kurpitsa on pehmeää, laita se kukkakaalin sekaan.
 7. Laita kattilaan voi, juusto ja suola. Surraa blenderillä muusiksi.
 8. Nauti!

Syy höyryttää kurpitsa on, että se vetistyy turhan paljon keittämällä. Laiskempi kokki toki saa keittää molemmat. Ja tosi laiskalle päällä voi käyttää pelkkä kukkakaalia.

Lapset kehuu että tää maistuu tosi makealta, ihan kuin bataatti. Ja hiilariahan tässä ruoassa on noin 2 grammaa / 100.

Suomalaisia diabetesteknologiayrityksiä

Diabetes on iso business ja näinpä Suomessakin on monta Diabeteksen hoitoon liittyvää yritystä.

sensotrend-solutionSensotrend kehittää pilvipalvelua, jossa diabeetikko voi seurata ja analysoida sairauteen liittyvää tietoa kuten verensokereita, syömistä ja aktiviteettejaan. Palvelun ajatus on käsittääkseni helpottaa sen ymmärtämistä, mikä kaikki vaikuttaa verensokeritasapainoon ja enemmin tai myöhemmin antaa hoitosuosituksia.  Sensotrendin perustaja on itsekin diabeetikko, joten firmassa on intohimoista halua saada parannettua diabeetikoille saatavissa olevien työkalujen laatua. sensotrend.com

ab-meterModz kehittää erityisesti lapsille tarkoitettua verensokerimittaria, jonka erikoisuutena on mittaustuloksen lähettäminen tekstarina halutuille ihmiselle mittauksen yhteydessä. Ajatus on, että esimerkiksi pienen koululaisen vanhemmat näkevät koulupäivän aikana mitä mittatuloksia päivällä tulee. Mittari on myös suunniteltu lasten käyttöön ja vertaistukiryhmissä moni on sanonut lapsensa innostuneen hoidostaan ihan uudella tavalla Modzin hankkimisen jälkeen.  modz.fi

individuals_discreet_specs_1Mendor tekee hienoa pientä verensokerimittaria, jossa mittaaminen ja lansetti on integroitu samaan laitteeseen, joten laite kulkee helposti mukana ja verensokerin mittaamisen voi suorittaa vähemmällä tarvikkeiden kaivelulla. Laitteeseen liittyy myös pilvipalvelu jossa laitteen käyttäjä voi seurata mittaustuloksia hoitotasapainon löytämisen helpottamiseksi. mendor.com

Femma5 on teknologialtaan diabeteksen kannalta ehkä mielenkiintoisin firma Suomessa, koska yrityksessä kehitetään ns suljettua järjestelmää eli keinohaimaa, jossa insuliinipumppua ohjataan kokonaan automatisoidusti jatkuvan verensokerisensoroinnin avulla. Huhu kertoo että yksi yrityksen työntekijöistä on jo ollut pidemmän aikaa prototyyppilaitteen testikäyttäjä ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä hoitotasapainon osalta. Tulevaisuus on siis sangen lupaava – näyttäisi että on vain ajan kysymys milloin teknologia mahdollistaa täysin automatisoidun hoidon. femma5.com

 

Tyypit hei.

Nythän on niin että tyyppejä on monenlaisia. Hyviä tyyppejä, ärsyttäviä tyyppejä, aina vihaisia tai aina positiivisia. Meillä on kotona yksi tosi iloinen pieni tyyppi. Jolla on kaverina se ärsyttävä tyyppi, ykköstyyppi. T1 Diabetes Mellitus.

Välillä mennään kuin ei oliskaan koko tyyppiä, mutta usein sitä joutuu ajattelemaan. Tai no, koko ajan. Eikun kerran en ajatellut, 15 minuuttiin. Sitten pelästyin, ei sitä vaan voi jättää huomiotta. Kun ykköstyyppi sitten rankaisee. Hypoilla, hypereillä. No mutta ei siitä sen enenmpää. Pointti on se että diabetes ja sen hallinta on koko ajan taustalla elämässä.

Herätään yöllä. Tarkistetaan sensorin käyrä. Mitataan sormesta. Annetaan korjauksia.
Lähdetään pihalle. Muistitko hypoeväät, verensokerimittarit. Pitäiskö vielä tarkistaa.. Ehkä pieni välipala vielä ennen.
Päiväkodista soittavat. Aina pelottavaa. Juostaan tarkistamaan kanyyli.
Luetaan uutisia. Aina jotain uutta tutkimusta ja toivonpilkahdusta näkyvillä.
Käydään kaupassa. Tuoteselosteesta ne hiilihydraatit luettava.
Kyläilemään. Ei yksin tietenkään. Aina mukana vanhempi ja repullinen tavaraa.

Ykköstyyppimme hoidellaan pumpulla ja jatkuvalla sensoroinnilla, normaalien sormesta otettavien verensokerimittausten lisäksi.